Comparativa

Els processos de CLIN®, poden actuar com alternativa a processos de deposició, a tractaments tèrmics superficials, a la combinació d’ambdós i, fins i tot, com a mitjà per abaratir productes per substitució del substrat. CLIN® gràcies a la seva repetitivitat, reproductibilitat i facilitat per adaptar-se a tot tipus de peça i de mida de lot, pot ésser fàcilment assajat per validar-ne les seves capacitats.

Accesoris pels processos ARCOR
Avantatges dels processos CLIN

CLIN VS. Tractament tèrmic

Avantatges del tractament CLIN

     - Menor / Sense deformació.
     - Sense necessitat de post mecanitzats.
     - Millor resistència al desgast gràcies al caràcter ceràmic de la capa superficial.

CLIN VS. Crom dur / Níquel

Avantatges del tractament CLIN

     - Major resistència a la corrosió.
     - Sense risc d'escamació de la capa aportada.
     - Millor resistència al desgast gràcies al caràcter ceràmic de la capa superficial.
     - Absència de micro esquerdes
     - Menor coeficient de fricció.
     - Respectuós amb el medi ambient.

CLIN VS. Nitruració de gas / plasma

Avantatges del tractament CLIN

     - Major resistència a la corrosió i al desgast.
     - Major repetibilitat i reproductibilitat.
     - Menor deformació.
     - Procés robust i fàcilment controlable.
     - Procés més curt i àgil.
     - Respectuós amb el medi ambient.

CLIN VS. Acer inoxidable

Avantatges del tractament CLIN

     - Major resistència a la corrosió i al desgast.
     - Menor cost.
     - Menor coeficient de fricció i major resistència al desgast.
     - Major resistència a la corrosió per contacte.