Nitrocarburacions CLIN

Processos de nitrocarburació i oxynitrocarburació líquida
iònica (CLIN®):

ARCOR ®
SURSULF ®

La tecnologia CLIN mitjançant banys de sals foses aconsegueix millorar els processos tradicionals de nitruració i aportar a les peces resistència al desgast, resistència a la fricció, duresa superficial i resistència a la corrosió en un entorn respectuós amb el medi ambient.

Nitrocarburació y oxynitrocarburació