24 h al dia disponibles
en exclusiva realitzant els tractaments de Arcor i Sursulf

Benvingut a TS Catalunya

TSC inicià la seva activitat l’any 1997 com a repre-
sentant de HEF a Catalunya i essent la única empresa
del grup a Espanya. Som especialistes en processos de
nitrocarburació i oxynitrocarburació
per al sector industrial.

Processos de Nitrocarburació

CLIN ®
ARCOR ®
TENIFER ®
SURSULF ®

Qualitat i medi ambient

La conservació de l'entorn i del medi ambient
és un dels principis de TÉCNICAS DE
SUPERFICIES CATALUNYA S.L.

Últimes noticies

El passat 1 d'octubre del 2015, dins el marc del XIV Congreso Nacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie [TRATERMAT] que es va celebrar a Galícia, Técnicas Superfícies Catalunya i HEF va presentar l'estudi “Nitrocarburaciones CLIN, proceso completo: tribología y resistencia a la corrosión.” En aquest estudi es es va demostrar l'excel·lent capacitat de CLIN per garantir alts valors de resistència a la corrosió, fins i tot en condicions de treball exigents, i permetent respectar restriccions mediambientals d'obligat compliment per a els principals sectors industrials.