Inici > TSC > Calidad

Qualitat y medi ambient

Compromesos amb la qualitat i donada la diversitat de clients de varis sectors industrials, ens portà a certificar-nos en ISO9001 i en IATF 16949.

Comptem amb una exigent política mediambiental d’acord al caràcter ecològic dels nostres processos CLIN®.

La conservació de l’entorn i del medi ambient és un dels principis de TÉCNICAS DE SUPERFICIES CATALUNYA S.L.
Conseqüentment , l’empresa manifesta i assumeix els compromisos i principis mediambientals següents :

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

Dur a terme les activitats contribuint de forma positiva al comportament mediambiental associat als processos productius i a les instal·lacions , mantenir una especial atenció a la protecció de l’entorn , dels clients i del públic en general.

PRINCIPIIS MEDIAMBIENTALS

Minimitzar els impactes mediambientals derivats de l’activitat

Realitzar un esforç continuat amb l’objectiu de identificar, caracteritzar i reduir el impacte mediambiental derivat de les activitats, instal·lacions i operacions de TÉCNICAS DE SUPERFICIES CATALUNYA S.L . Tenir present els estàndards internacionals i la tendència legislativa durant la planificació de les actuacions que puguin tenir un impacte mediambiental significatiu.

Compliment de la normativa vigent

Estricte compliment tant dels requisits legals i/o reglamentaris , com de qualsevol norma de caràcter voluntari a la que la empresa decideixi acollir-se.

Prevenció de la contaminació i avaluació dels riscos potencials

Aplicar el principi bàsic de prevenció de la contaminació des de la planificació i l’avaluació de decisions sobre projectes, a on sigui reglamentàriament exigible.

Col·laboració mediambiental

Col·laborar quan es requereixi amb les diferents administracions, entitats públiques i privades, en la recerca de solucions als problemes mediambientals plantejats.

Incorporació de criteris mediambientals a la gestió integral del negoci

Incorporar tant com sigui viable els criteris mediambientals als processos de negoci.

Comunicació i informació mediambiental

Afavorir la comunicació mediambiental interna i externa amb criteris de transparència. Informar a las parts interessades sobre els objectius assolits i els establerts, relatius al control d’aspectes mediambientals.

Formación medioambiental

Promoure la formació mediambiental d’aquelles persones implicades en la gestió i operacions de les instal·lacions de TÉCNICAS DE SUPERFICIES CATALUNYA S.L

Millora Contínua

Treballar per la millora contínua mitjançant una avaluació mediambiental sistemàtica i periòdica.
Fomentar l’ús de les millores tecnològiques disponibles.

Gestión de Calidad ISO 9001:2008
Gestión de Calidad ISO/TS 16949