Història

Des de 1997 estem aplicant processos del grup HEF per tal d'aportar millores en el comportament superficial de peces d'acer o fosa sotmeses a condicions exigents tant des d'un punt de vista mecànic (desgast, abrasió, gripatge) com des d'un punt de vista de resistència a la corrosió.

ARCOR®, procés inclòs dins de la tecnologia CLIN (Controlled liquid ionic nitriding), és el principal procés de HEF aplicat actualment a TSC. Gràcies a la seva estabilitat i al seu caràcter respectuós amb el medi ambient és utilitzat en multitud de peces per a tots els sectors industrials.

TSC disposa de la patent exclusiva per a Catalunya del procés ARCOR® el qual està present en 20 països d'Europa, Amèrica i Àsia.

TSC és, així mateix, representant per a Espanya del grup HEF estant, permanentment, involucrats en la implantació de nous processos de HEF quan el mercat espanyol ho requereixi.

Història de TSCatalunya