Avís legal

Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Nom: Tècniques de Superfícies Catalunya S.L.
Denominació Social: Tècniques de Superfícies Catalunya S.L.
Nif / Cif: B61322970
Domicili Social: c/Batzacs, nau 7, P. Ind. ElsXops 08185 Lliça de Vall (Barcelona)
Telèfon: 93 849 92 00
Adreça de correu electrònic: tsc@tscatalunya.com

Propietat Intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en WWW.TSCATALUNYA.COM estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilación, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d’aquest, TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L.
L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L

TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del RGPD (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades Personals i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. és titular d’aquest lloc web i responsable de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris, i per això l’informa de la següent Política de Privacitat.

 

Responsable de les Dades

 

Les dades personals que ens proporcioni són inclosos en un fitxer el responsable del qual és:

Identitat: TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L.
CIF: B61322970
Adreça: Pol. Ind. Els Xops c/Batzacs nau 7. 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
Telèfon: + 93 849 92 00
@: 93 849 92 00

 

 

Dades que conservem i finalitat

Les dades personals facilitades per vostè a través dels formularis continguts en EL LLOC WEB (d’ara endavant, la Web o el Lloc web) titularitat de TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. o mitjançant la remissió d’un correu electrònic a les adreces de contacte disponibles en la Web, s’incorporaran als fitxers titularitat de TSC. La finalitat de les dades obtingudes és la de facilitar-li la informació requerida sobre els serveis oferts per TSC.
En qualsevol dels casos anteriorment descrits amb l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a TSC, l’usuari presta el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades de caràcter personal i a rebre comunicacions acosta els serveis oferts per TSC, acceptant expressa i inequívocament així mateix que puguin ser cedits les seves dades, exclusivament per a les finalitats que s’han descrit en el paràgraf anterior.
En cap cas TSC utilitzarà les dades personals facilitades per l’interessat per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats.

 

Mesures de Seguretat

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de, TÈCNICAS DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. ha establert les mesures de seguretat d’acord al nivell de seguretat definit per la legislació vigent per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, amb els mitjans tècnics que permet la tecnologia.

Exercici dels seus drets

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades per a aquestes finalitats mitjançant comunicació escrita bé per correu electrònic, bé per correu postal a la següents adreces:
TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L.
Pol. Ind. Els Xops c/Batzacs nau 7 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
tsc@tscatalunya.com

Cessions de dades

Atenent les seves peticions d’informació o de serveis, TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L., podrà dirigir les mateixes a entitats relacionades directament amb la nostra organització.

Terminis de conservació

Les dades seran conservades durant el temps requerit per a facilitar-li la informació requerida sobre els serveis que oferim o respondre a la seva petició d’informació.

 

En tot cas, les dades es conservaran durant terminis legals de prescripció de possibles accions legals.

 

Varis

A.- WWW.TSCATALUNYA.COM utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades en l’ordinador.
Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador.
Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web dewww.tscatalunya.com el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades.
És necessari que el servidor conegui aquestes dades per a poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure en la pantalla.
Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que li avisi en la pantalla si rebrà una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc webwww.tscatalunya.com
B.- TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.
C.- TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web de WWW.TSCATALUNYA.COM, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L., com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.
Sr.- TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALES, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï Als CLIENTS de TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.
E.- TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web WWW.TSCATALUNYA.COM i/o en l’ús de les informacions contingudes en aquest.
F.- TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora.
Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L., aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.
G.- TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin enwww.tscatalunya.com.
Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de WWW.TSCATALUNYA.COM.
H.- TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, les miniaplicacions de Java i els programes Activi X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
I.- En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web de l’empresa.

———————————-

 

3.7 Ús de Cookies

 

El portal web inclourà la primera vegada que accedeixi un usuari un bàner amb un avís sobre l’ús de cookies, sol·licitant la seva acceptació i un link a l’avís legal (http://www.tscatalunya.com/wp-content/uploads/2014/09/aviso-legal.pdf) amb accés al següent text:

POLÍTICA DE COOKIES

 

———————————-

 

WWW.TSCATALUNYA.COM utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades en l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu.

Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web dewww.tscatalunya.com el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades.

És necessari que el servidor conegui aquestes dades per a poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure en la pantalla. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que li avisi en la pantalla si rebrà una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web WWW.TSCATALUNYA.COM

TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIES CATALUNYA S.L. ha d’informar qualsevol usuari que accedeixi al portal WWW.TSCATALUNYA.COM per mitjà d’un bàner en la pàgina web que: